Do gory

25/06/2022

Stan zero i stan surowy otwarty – co to jest? Czym się wyróżniają?

By

Budowa budynku mieszkalnego to wymagające przedsięwzięcie. Przyjmuje się, że składa się ona z sześciu głównych etapów. W ich ramach można wymienić m.in. stan zero i stan surowy zamknięty. Czym wyróżnia się każdy z nich?

Nowe mieszkania – czym wyróżnia się stan zero? Jakie prace go poprzedzają?

Stan zero opisuje budynek ukończony do poziomu płyty parteru. Żeby doprowadzić obiekt do takiego kształtu, należy wykonać wiele działań. Mowa m.in. o:

 • wyrównaniu terenu,
 • usunięciu humusu, czyli wierzchniej warstwy ziemi,
 • wytyczeniu zarysu budynku,
 • przygotowaniu fundamentów,
 • wykonanie drenażu,
 • wzniesieniu ścian fundamentowych, o ile jest to wymagane,
 • wykonaniu stropu nad piwnicą,
 • przygotowaniu przepustów do poprowadzenia wymaganych instalacji,
 • wykonaniu wylewki/podkładu pod podłogi,
 • zaizolowaniu płyty gruntowej.

Wszystkie prace odbywające się w stanie zero muszą być wykonywane zgodnie z projektem architektonicznym i dbałością o szczegóły. Wszelkie odstępstwa od wytycznych czy też brak dokładności mogłyby negatywnie wpłynąć na stabilność budynku i utrudniać przeprowadzenie dalszych prac.

Dlatego tak istotną kwestią jest to, aby wybrać rzetelnego dewelopera, który ma za sobą wiele udanych inwestycji. To gwarancja, że współpracuje on z rzetelnymi podwykonawcami i wybiera ich, kierując się jakością świadczonych usług, a nie jedynie ceną. Zadba on także o wykorzystanie dobrej jakości materiałów, co znajduje odzwierciedlenie w wytrzymałości i trwałości obiektu.

Czym się wyróżnia stan surowy otwarty?

Stan surowy otwarty to etap, który następuje po stanie zero, lecz poprzedza stan surowy zamknięty. To moment, w którym inwestycja nabiera kształtów. Opisuje on budynek, w którym ukończone zostały:

 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
 • schody wewnętrzne (o ile mają być wykonane z żelbetonu),
 • stropy, kominy wentylacyjne i dymowe,
 • balkony,
 • pokrycie dachu (przejściowe lub docelowe).

Czasem wymaga się, aby przy stanie surowym otwartym przynajmniej fragmentarycznie powinna być też wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna. Nie jest to jednak regułą.

Po zakończeniu prac nad stanem surowym otwartym przechodzi się do kolejnego etapu, czyli stanu surowego zamkniętego. Można go rozpoznać po tym, że budynek jest wyposażony w okna i drzwi zewnętrzne, a także ścianki działowe.

Popełnienie błędów na etapie stanu surowego otwartego może być brzemienne w skutkach. Żeby ich uniknąć, doświadczony deweloper będzie współpracować z rzetelnymi ekipami budowlanymi, które dołożą wszelkich starań, aby uniknąć pomyłek. To, w jaki sposób zostaną przeprowadzone prace na tym etapie, przesądza o solidności budynku. Wszelkie niedociągnięcia i odstępstwa od przyjętych norm mogą też skutkować problemami podczas późniejszego wykańczania i użytkowania wnętrz. Dlatego zaleca się dokładność.

Profesjonalny deweloper wraz z rzetelnymi ekipami zadbają o to, aby:

 • prace murarskie były podejmowane w odpowiedniej temperaturze i przy wykorzystaniu jakościowych materiałów, co zapewni wytrzymałość i trwałość elementów konstrukcyjnych budynku,
 • poziomowanie i pionizowanie ścian było wykonywane precyzyjnie, co zapobiegnie niedogodnościom przy układaniu stropów i ułatwi tynkowanie,
 • hydroizolacja przegród nie została pominięta, co zapobiegnie wnikaniu wody w ściany, a tym samym ograniczy ryzyko rozwoju grzybów i pleśni.

Stan zero i stan surowy otwarty to jedne z najważniejszych etapów budowy. Przesądzają bowiem o kształcie i stabilności budynku. Dlatego wymagają szczególnej troski. Prowadzone w ich ramach prace należy wykonywać zgodnie z projektem architektonicznym oraz sztuką budowlaną. W przeciwnym razie mogą być brzemienne w skutkach.

Kupując nowe mieszkanie od rzetelnego dewelopera, który funkcjonuje na rynku od lat, zyskujesz gwarancję, że spełnia ono wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jest oddawane zgodnie z ustalonym standardem wykończenia. Dlatego wybór podmiotu jest tak istotną kwestią.

Prev Post

Jak wywieźć gruz z budowy

Next Post

Wariantowanie przedsięwzięcia – niezbędny element raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

post-bars